Opstellingen

Familie- en systeemopstellingen zijn er voor ieder die vastloopt in zijn of haar systeem gerelateerd aan familie, relatie, gezondheid of werk.

Workshop familie- & systeemopstellingen

Vanaf onze geboorte hebben we al een relatie met ouders of opvoeders en broertjes en zusjes en later met partner en/of kinderen. Na een scheiding komen er soms nog andere partners bij. Hoe verschillend we ook zijn, we maken allemaal deel uit van een familie of van een bepaalde groep. Al deze verschillende relaties beïnvloeden ons tot op zekere hoogte zichtbaar of onzichtbaar. De gevolgen hiervan kunnen heel verschillend en zowel positief als negatief of zelfs problematisch van aard zijn. 
Als we naar onszelf kijken, zijn er dingen waar we trots op zijn en dat is wat we laten zien aan de buitenwereld. Maar wat we afwijzen, willen we meestal verbergen. We kunnen echter pas compleet en bij onszelf zijn als alles een plaats mag hebben in onszelf, ook dat wat we afwijzen.

Kracht van het verleden

Alles hoort erbij, ook alles wat minder leuk is geweest in het leven. Hierover gaat de workshop familie- & systeemopstellingen. Soms stoppen we herinneringen weg of vinden we een belangrijke gebeurtenis in ons leven te pijnlijk en hebben we moeite om erover te praten. Vaak hangen deze gevoelens samen met belangrijke personen uit ons leven, of de pijn nu wel of niet door hun veroorzaakt is.
Maar wat gebeurt er als je deze pijn ziet als een kwaliteit en kunt zien wat het jou heeft gebracht. Want hoe je leven ook gelopen is, je bent geworden zoals je nu bent, dankzij alles wat je meegemaakt hebt. Dat kun je zien als een kwaliteit en daar kun je kracht uit halen.
Zo geldt dat ook voor onze voorouders. Dankzij hun zijn we geboren. Hun kwaliteiten hebben we meegekregen. Als je dat kunt zien, dan voel je dat ze achter je staan en hun kwaliteiten doorgeven naar voren, naar jou.

 Bert Hellinger (de grondlegger van familie- & systeemopstellingen) ontdekte dat veel van onze overtuigingen en psychische problemen hun oorsprong vinden in de familie waarin wij zijn opgegroeid, en zich openbaren in onze huidige relaties.  
Een opstelling kan verborgen belemmeringen zichtbaar maken, waardoor het vaak mogelijk is om deze belemmering liefdevol weg te nemen.

 Wat kun je opstellen?

Je kunt bijvoorbeeld problemen opstellen die steeds terugkeren in je leven, op het gebied van familie, ziekte en gezondheid, liefdesrelaties, kinderen of  werk. Een belangrijk principe is dat ieder mens bij een systeem of meerdere systemen hoort: je werk, een sportclub, een land, een school e.d. In elk systeem kun je problemen tegenkomen. Via een opstelling hiernaar kijken, levert inzicht op. Zoals bijvoorbeeld: waarom loopt het niet meer soepel, waarom bots ik met mijn collega, personeelsleden of manager en hoe kan ik de balans weer herstellen.
Verwondering ontstaat telkens weer bij elk systeem dat voorbij komt.

*Representant

Waarom als representant meedoen met een opstelling?
Als representant breng je niet zelf een thema in, maar sta je in een rol voor een vraagsteller. Je krijgt hierdoor vaak bepaalde inzichten over je eigen situatie en gevoelens, wat over het algemeen als bijzonder ervaren wordt.
Een van de redenen om als representant mee te doen met een opstelling is dat het heel vaak iets voor jezelf oplevert. De ervaring leert dat je nooit ‘zomaar’ wordt gevraagd voor de positie waar je komt te staan. Ook hier geldt: toeval bestaat niet! Hoe vaak ik al niet heb gehoord dat een representant na een opstelling zei:

  • Inzicht te hebben gekregen in iets waar hij/zij mee aan het stoeien was.
  • Nu eindelijk te begrijpen hoe iets voor die ander was.
  • Te begrijpen waardoor ze in een bepaalde rol staan en wat deze rol te vertellen heeft.

En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Als je nog nooit representant bent geweest bij een opstelling, zou ik je van harte willen uitnodigen om het zelf eens te komen ervaren. Het is echt bijzonder!

Agenda

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?
+/- 4x per jaar.

* verplicht in te vullen